Hem 2017-12-25T12:19:35+00:00

Välkommen till MaxIT Consulting

Din utbildnings partner i Blekinge, Kalmar och Skåne. Vi löser dina utbildningsbehov med vårt nätverk av utbildningskonsulter från näringslivet. Vi vet vad som underlättar och fungerar i din arbetsvardag, för vi jobbar i den vardagen.

1209, 2018

Boka ett office 365 seminarium av oss

Succén fortsätter med våra populära office 365 seminarium, där vi kommer ut till ert företag och berättar samt visar vad nya office kan. Det är ju så mycket mer […]

3008, 2018

Marknadsföring av MaxIT Consulting

Marknadsföring är ju alltid viktigt. Vi är ju ofta hos våra kunder och håller utbildningar. Att ha reklam […]

AFFÄRS - Utb

AFFÄRS UTBILDNINGAR
Projektledar utbildning-Starta Eget Företag-Företagsekonomi
Se våra kurser under Kursutbud

IT - Utb

IT UTBILDNINGAR
Ms Word-Ms Excel -Ms PowerPoint-Ms Project-Photoshop – CS6, mm
Se våra kurser under Kursutbud.

ONLINE - Utb

ONLINE UTBILDNINGAR
Har du inte möjlighet att ta ledig från jobbet?
Se våra onlineutbildningar
Till Onlineutbildningar

BOKFÖRING

BOKFÖRING
Bokföringsutmaningar på ditt företag?

– Vi kan hjälpa dig!
Läs mer under Bokföring

NYHETER

NYHETER
Vill du veta mer av vad som händer på MaxIT Consulting?
Läs mer under Nyheter